top of page

Vyzkoušejte si plnou verzi

Popisujeme především ty nejdůležitější vlastnosti našeho systému. Systém obsahuje 4 online centrálně propojené základní součásti: 

  1. Pokladní SW POS (na mobilu nebo platebním terminálu)

  2. Centrální skladový systém ERP

  3. Skladová mobilní aplikace

  4. Webový portál eShop.  

IconLogoFull.png

PayLikeMe - pokladní software (POS)
- vytváření položek zboží
- seznam a úprava kategorii zboží (skupin)
- správa fiskálních tiskáren (EET [CZ], eKASA [SK])
- správa objednávkových tiskáren
- ovládání vzdálených modulů
- čtečky kódů, peněžní zásuvky, RFID čtečky, klávesnice, váhy
- uzávěrky, vklady, výběry, kopie, storna ...
- platební terminály
- pracovní módy: objednávky, kuchař, řidič, pokladna, rychlá pokladna
- stavy položek objednávek (logistika): nová, ve výrobě, vyrobená, doručena, hotová - denní číslování objednávek
- správa koncových uživatelů, rychlé přidávání z objednávky
- různé typy plateb: hotovost, stravenky, platba kartou, jiné ...
- kalkulačka výdajů při platbě
- rozúčtování, přesun účtu
- sdílené poznámky (správa poznámek) k položkám i k objednávkám
- změna názvu účtu, evidence podle zařízení
- uživatelé a jejich práva podle pracovního zařízení
- přihlašování do pokladny přes EAN, PIN, QR kód,
- automatické odhlášení při nečinnosti, různá nastavení
- performance nastavení rychlého tisku, postupné synchronizace, promazávání dat - nastavení zvukových oznámení na různé změny stavů položek objednávky
- interaktivní práce se stoly, místnostmi a účty
- aktivace a synchronizace zařízení 1: 1 do 10 sekund.
- automatické zálohy
- rychlá obnova pomocí aktivačního klíče
- podpora různých fiskálních pravidel
- filtr objednávek podle stavů, ceny, času, dokončení, uživatele
- responzivní mód na různé rozměry obrazovek
- výkon a stabilita na provozech
- online / offline fungování

 


PayLikeMe - Centrální ERP skladové hospodářství
- vytváření položek zboží
- seznam a úprava kategorii zboží (skupin)
- receptury, výrobní normy
- EANy, Barcode, QRCode,
- typy balení
- atributy: expirace, šarže, velikosti, a různé
- všechny měrné jednotky a různé další rozlišení
- různá definovatelná segmentace, kategorizace - ceníky
- poziční systém skladu pro kontrolu pozice na skladu
- stromová struktura
- generování QR kódů pozic - kompletní "tracking" zboží
- FIFO, LIFO, vážený průměr
- příjem, výdej, přesun, převod, čekající, rozpracované dokumenty, EDI 

- různé elektronické výrobní dokumenty - bourání masa, záporný příjem, komisní sklad ...
- inventury - pravidelné, průběžné, denní, různé ...
- kompletní historie změn
- podrobné sledování pohybů zboží
- neomezený počet propojených provozů
- neomezený počet uživatelů
- správa práv a skupin práv a uživatelů
- okamžitý přehled tržeb
- okamžitý přehled objednávek, již při tvorbě
- přehledy prodeje podle:
      - Název
      - Prodané množství
      - Aktuální stav skladu
      - Prodejní cena / m.j.
      - Poslední průměrná nákupní cena - Tržba
      - Přibližná nákupní cena
      - Marže
      - Přirážka
      - Hrubý výnos
      - Příjem m.j./cena
      - Výdej m.j./cena
      - Průměrná nákupní cena
      - Poměr obratu
      - Doba obratu
      - Doba obratu na rok
      - Průměrná zásoba
- rychlé přehledy - Dashboard - Tržba za týden
- hrubý výnos
- nejprodávanější zboží
- 3 měsíční prodej
- neukončené dokumenty
- logistické objednávky
- dodací listy, faktury, elektronické dokumenty - plány zásobování, naskladnění
- různé měny, časová pásma, jazyky
- správa daňových hladin
- správa uživatelů
- správa partnerů: dodavatel, odběratel, moje firma - měrné jednotky
- správa zařízení, aktivačních klíčů, konfiguraci


Resinos ERP skladová mobilní aplikace
- správa skladových produktových karet
- správa pozičních poloh ve skladu
- vytváření dokumentů -> příjem, výdej, přesun
- správa zařízení: tiskárny, štítkové tiskárny, přepravní vozíky
- tisk různých štítků: pozice, označení zboží, označení zařízení a uživatele - ovládání různých skenerů a čteček (podle zařízení)
- správa a plnění naskladnění a jejich plánů práce
- offline navigace skladníka po pozičním skladu
- Nastavení práv uživatelů
- přihlašování přes čárové, QR kódy nebo PIN
- historie práce uživatele
- kompletní tracking (sledování pohybu) zboží
- online / offline fungování
- rychlá obnova zařízení
- automatická záloha

 


COO - eShop - online objednávky - generovaný eShop pro každou pokladnu
- variabilní vzhledy (template stránek)
- management obchodních a reklamačních podmínek, 
- automatické napojení každého na SMS bránu
- možnosti připojení na platební bránu pro akceptaci karet
- správa rozvážkových lokalit a míst

V rámci tzv. "Free verze" máte možnost si vyzkoušet plnou verzi systému, pochopitelně tato verze je časově omezená na 1 měsíc nebo na prvních 50 objednávek. Součástí je vyzkoušení celého ERP systému a katalogu zboží, 1 mobilní aplikace pro mobilní telefon Android a eShop. 

V případě, že si chcete vyzkoušet vyzkoušet platební terminál, objednejte si licenci Silver Pay nebo Gold Pay.

 

Další plány naleznete zde: 

bottom of page