top of page
Topline.png
CBoxF50.png

POS

pokladna

Správa ceníků a položek pokladního systému
Ovládat a nastavovat prostředí pokladního systému platebního terminálu je velice jednoduché. Lze provádět přímo na terminálu a nebo přes systém centrální správy

DOKUMENTACE

POS.png

Centrální správa aplikace

Schéma centrálního napojení EET

V případě, že daňový subjekt má zájem rozšiřovat funkce a ceníky služeb ve své aplikaci, je možné vše centrálně měnit pomocí modulů Centrální správy zařízení a pokladen (číslo 4. na úvodním obrázku).

 

Jedná se o ucelený obchodní systém obdobný jako u správy eShopů na internetu. Lze zde tvořit jednotlivé produkty, skupiny produktů. Stanovovat jejich ceny a také zároveň je možné i uvádět množství zboží, které je umístěné ve virtuálním skladu. To vše lze centrálně evidovat včetně tvorby mnoha výstupů, které se hodí pro interní evidenci daňového subjektu. Daňový subjekt má jednoduchým způsobem přehled o veškeré své ekonomické činnosti.

Obrázek 1 - Schéma centrálního napojení EET

Obr14.png

Obrázek 14 - Tvorba kategorií ceníků

Jednotlivé kategorie je pak možné umístit přímo do jednotlivých pozic v POS aplikaci a vše tak jednouchým způsobem centrálně spravovat. Pro jednotlivé kategorie je pak možné stanovit konkrétní druhy zboží, určit jejich cenu a sazbu DPH. Každá kategorie může mít svoji podkategorii.

Obr15.png

Každá položka nemusí být nastavená v centrálním systému. Prakticky je možné přednastavit jen ty položky, které jsou nejběžněji používané. Zbývající ceny je možné zadat přímo v aplikaci pomocí jednoduchého vkladu vložení částky, popř. popisu a výše DPH (pro plátce DPH).

 

Vše je jednoduché a přehledné.

Obr16.png

Obrázek 15 - Základní menu položek v aplikaci

Obrázek 16 - Zadání částky manuálním způsobem

Nastavení v centrálním systému

Po přihlášení na portal.pmgc.eu nebo na portal.paylikeme.com, je možné upravovat jednotlivé položky ceníku velice snadno.

 

Každá položka má předem předepsaný formát dat, který v nastavení systému lze také přednastavit. Zde je ukázka standardního nastavení.

Obr17.png

Jednotlivé položky je možné vkládat jednodušším vložením, které je znázorněno dále včetně vložení sazby DPH pro plátce.

Obrázek 17 - editace jednotlivé položky v ceníku

Obr18.png

Obrázek 18 - detailní přehled položek v ceníku

Obr19.png

Veškeré položky, které jsou vkládány přes centrální systém správy pokladen je možné zobrazit, ukládat a upravovat i přímo v aplikaci na terminálu.

 

Pokladní aplikace je plně dostačující i pro náročnější uživatele. Jde především o to, zda daňový subjekt je samostatnou osobou nebo má několik dalších spolupracovníků, podřízených nebo zaměstnanců. Pro daňové subjekty, které využívají například na tržištích brigádníky, se doporučuje pořídit komplexnější systém, který může být v budoucnu rozšířen i o akceptaci platebních karet, a proto toto All-in-one zažízení má velkou výhodu jak pro EET, tak i další rozvoj obchodních aktivit uživatele.

Obrázek 19 - Detail provozovny

All-in-ONE zařízení = vše v jednom

Inteligentní platební terminál využívající operační systém Android se chová na jedné straně jako bezpečný platební terminál a zároveň využívá možnosti provozu samostatně vyvinutých aplikací.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o platební terminál, který v sobě uchovává bezpečnostní klíče a je možné jej přímo nebo později nastavit i pro příjem standardních platebních karet, není možné aplikace nahrávat ze standardního Google Play.

 

Pro správu POS aplikací na terminálu slouží modul centrální správy (číslo 4. na obrázku v úvodu). Tento modul zajistí komplexní ochranu integrity zařízení tak, aby banka nebo Acquirer, který poskytuje akceptaci platebních karet, mohli bez technických výhrad uzavřít smlouvu na akceptaci karet. (O více detailech akceptace karet si můžete přečíst na našem blogu).

 

Na všech našich zařízeních je nahrána shodná aplikace jako byla popsána výše a je dále rozšířena o další možnosti centrální správy. 

Další možnosti jsou následující: 

Obr20.png

Obrázek 20 - Prvotřídní terminál INGENICO APOS A8

Zařízení Ingenico A8, které je bylo vyrobeno ve spolupráci s touto světovou jedničkou bylo certifikováno pro provoz v České a Slovenské republice pro akceptaci platebních karet a zároveň provoz mobilní POS pokladny pro EET.

Obsahuje 5,5palcovou obrazovku, čtečku všech platebních karet (čipových, magnetických, bezkontaktních), tepelnou tiskárnou, samostatný slot pro datovou SIM, Wi-Fi připojení, možnost doplnění o dobíjecí stanici se stojánkem a zároveň profesionální servis s garancí inovace produktu do budoucna. Terminál obsahuje unikátní kamerový snímač čárového a QR kódu na spodní straně zařízení, a tím je umožněno pracovat plnohodnotném pokladním režimu.

 

Společnost Ingenico dodala na český trh více jak 65 % všech platebních terminálů a tento Android terminál je světovou jedničkou na trhu. Z toho důvodu jsme veškeré popisy, jak systém elektronické evidence tržeb funguje, popsali v rámci řešení i na těchto zařízení.

 

Výše uvedený terminál je možné použít i bez akceptace platebních karet a akceptaci pustit podle zájmu uživatele až později, ale na druhou stranu, proč s akceptací karet váhat. 

Na centrálním serveru je možné vše jednoduše objednat prostřednictvím vyplnění formuláře objednávky. (Slouží to i pro ty, kteří chtějí rovnou terminál namísto platební aplikace v telefonu.)

 

Obr21.png

Obrázek 21 - objednávka zařízení All-in-One

Obr22.png

Při použití tohoto terminálu je umožněno dále přijímat platební karty nebo provádět tzv. QR platby prostřednictvím přímých plateb.

 

Podstatný rozdíl mezi standardní POS aplikací na mobilním telefonu a využitím All-in-One zařízení je především:

  • Mohu zařízení svěřit zaměstnanci nebo brigádníkovi.

  • Nemusím připojovat externí tiskárnu.

  • Je to oddělené zařízení, které není propojené s osobními daty v telefonu.

  • Mohu ho kdykoliv zanechat v obchodním místě bez nutnosti ho mít stále při sobě.

 

Aktivace je dostupná přímo při objednávce zařízení. Jedná se o samostatný proces, který probíhá paralelně s příslušnou bankou nebo Acquirem. 

 

Aktivací funkce akceptace platebních karet se zařízení stává plnohodnotným nástrojem pro správu všech plateb především okolo jakéhokoliv podnikání spadajícího pod 3. a 4. vlnu elektronické evidence tržeb a nebo jako náhrada zastaralých zařízení z první a druhé vlny.

Obrázek 22 - Pokladní funkce zařízení All-in-One

Jaké hodnoty se mají zasílat na EET server finanční správy, je nastavitelné. Vzhledem k tomu, že transakce bezhotovostními platbami jsou nepovinné, záleží na rozhodnutí daňového subjektu, zda i transakce kartou, stravenkami a dalšími bezhotovostními platebními metodami bude zasílat finanční správě.

 

V rámci centrální správy terminálů je možné evidovat všechny transakce paralelně, a tím si zajistit celkový přehled nad obchodní činností.

 

V případě, že se na finanční správu zasílají veškeré transakce, pak je možné snadno zkontrolovat veškerý objem transakcí uvedených na obou stranách a případně jednodušeji nalézt potenciální nesrovnalosti.  

 

Platební funkce umožňuje vkládat spropitné a rozdíl mezi zaplacenou a skutečnou částkou lze samostatně evidovat.

Obr23.png

Obrázek 23 - Jednoduché placení kartou

bottom of page