top of page

Pravidla tohoto webu

1. Buďme prosím přívětiví a zdvořilí

Respektujme jeden druhého. Zdravé debaty, kdy nemusíme vždycky všichni sdílet stejný názor, jsou přirozené. Ve finále všichni táhneme za jeden provaz. 

2. Neprojevujte žádné nenávistné projevy ani šikanování

Dbejme všichni na to abychom se zde cítili bezpečně. Šikana jakéhokoli druhu je zakázaná a netolerujeme žádné posměšné komentáře týkající se rasy, náboženství, kultury, sexuální orientace, pohlaví nebo identity.

3. Žádné propagace ani spam

Svým chováním dávejte této skupině víc, než si z ní berete. Sebepropagace, spam, které nejsou relevantní k danému tématu nejsou povolené. Propagaci svým produktů a služeb používejte v rozumné výši, které vycházejí ze zdravého rozumu. V případě, že je to nutné můžete vkládat relevantní odkazy. Jakmile by správce objevil známky přeháněné propagace nad rámec zdravého rozumu, má právo zakročit bez upozornění předem. Veškeré námitky je možné sdělit na adresu info@pmgc.eu.

4. Respektujme soukromí všech

Být součástí této skupiny vyžaduje vzájemnou důvěru. Ve skupinách se mohou vést vážné, užitečné diskuze, které ale taky mohou být citlivé a soukromé, sdílejte proto prosím jen příspěvky. Pro sdílení komentářů opět používejte zdravý rozum.

5. Žádné dezinformace, konspirace ani extremismus

Nikdy prosím nesdílejte žádné dezinformační ani konspirační weby. Pokud chcete poukázat na určité nebezpečné informace z těchto dezinformačních webů, sdílejte pouze snímek obrazovky.

6. Sdílení z jiných skupin

Sdílejte prosím příspěvky z jiných skupin pouze v případě, že již daný příspěvek někdo nevložil před Vámi. Nejsme Facebook, kde hrozí, že pouze některé příspěvky jsou sdíleny jen některé skupině členů. Opět i v tomto ohledu používejte zdravý rozum. Vždy je nejlepší sdílet přímo od zdroje, ať již je to zpravodajské médium, či osobní profil. Ideální je proto sdílet články nebo komentáře na stejné téma pod jedním (prvním) příspěvkem.

7. Vedeme věcnou a konstruktivní diskusi bez urážek

Máme zájem o širokou diskusi, který se snaží řešit problémy, týkající se především problematiky Elektronické Evidence Tržeb, popřípadě různých platebních metod. Nevkládejte příspěvky jen tak bez svého názoru, ani výkřiky, fráze, nadávky a hesla. Zaměřte se především na fakta, které posuzujete ze svého pohledu na věc.

V případě závažného porušení výše uvedených pravidel má správce právo vám odepřít přístup do veřejného fóra a zároveň smazat bez náhrady příspěvky, které jsou v rozporu z výše uvedenými pravidly.

bottom of page