top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMiroslav Pekárek

Aktivace platební funkce a s tím spojené poplatky

Placení kartou je celkem běžná věc. V České republice je cca 25 % všech transakcí prováděno platebními kartami. Ačkoliv na začátku roku 2000 se očekávalo, že již v roce 2010 nebude zapotřebí bankomatů a většina transakcí bude prováděna platební kartou, dnes v roce 2020 stále vidíme, že obecně lidé dávají přednost placení hotovostí. V posledních 3 letech se stále zvyšuje objem placení hotovostí, ačkoliv všude okolo slyšíme, jak placení kartou roste. Placení v absolutní míře je stále vyšší hotovostí než kartou.

Jedním z důvodů jsou stále relativně vysoké poplatky za placení kartou, které obchodník nebo daňový subjekt musí platit provozovateli platebního terminálu.

V následujících kapitolách se vám budeme snažit vysvětlit obecná pravidla akceptace a částečně vysvětlit, jak to s těmi poplatky a procenty vlastně je.

Na následujícím schématu je znázorněn koloběh platby během placení kartou.


Výše uvedená pravidla jsou standardní a nelze je měnit. Jsou zavedená v rámci celosvětově uznávaného platebního styku. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika nedisponuje lokálními platebními schématy, nelze očekávat významný posun ke snížení poplatků spojených s akceptací platebních karet do té doby, dokud nové tzv. „FinTech“ společnosti nebudou moci vstoupit na trh s přímými platbami mezi zákazníkem a obchodníkem bez platební karty. Přímé platby se očekávají až v průběhu 2. pololetí 2020 nebo na začátku roku 2021.


Jak je to s poplatky?
Z výše uvedeného schématu vyplývá, jak je to s jednotlivými poplatky. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o standardní celosvětově používané schéma, není možné při placení očekávat, že platba kartou je zdarma, jako je to hypoteticky u plateb hotovostí. Evropská komise na přelomu roku 2015 schválila nařízení, že u privátních karet je vydavateli karet určen pevný poplatek ve výši 0,2 % při placení debetními kartami a 0,3 % při placení kartami kreditními. O těchto kartách se provozovatelé zmiňují jako o tzv. regulovaných.

Regulované karty jsou takové, které byly vydány soukromým osobám na území Evropské unie. Placení ostatními kartami není regulováno a řídí se aktuálními ceníky platebních společností. Jedná se především o placení firemními kartami, kde poplatek se několika násobně od té doby zvýšil. Dále platební společnosti uplatňují tzv. vývojový poplatek, který je přenášen na Acquirera a tím je prakticky kompenzována ztráta, která vyplynula z výše uvedené regulace.

Každá platební společnost uplatňuje vůči Acquirerovi jinou výši tzv. „vývojového poplatku“, proto je možné se setkat se situací, že placení kartou VISA je pro obchodníka levnější než placení kartami Mastercard. Záleží na obchodní pozici jednotlivých Acquirerů a zároveň na jejich velikosti a mezinárodní působnosti. Každý Acquirer totiž platí další poplatky platebním společnostem podle výše zabezpečení a objemu celkových transakcí a tyto poplatky jsou logicky přenášeny na obchodníka.


Z výše uvedeného není možné přesně stanovit jaká výše % je adekvátní k danému provozovateli karetní akceptace. Poplatky jsou totiž dále rozdělené na výši jednotlivých transakcí a zároveň podle typů obchodníka. Není prakticky možné nalézt obecnou logiku pro srovnání jednotlivých hráčů na trhu. Nicméně lze říci, že transakce nejsou zadarmo. Minimální poplatek se pohybuje od 0,8 % do 1,1 % u regulovaných karet bez rozdílu a výši transakcí. U firemních karet nebo u karet vydaných mimo Evropskou unii je poplatek vyšší než 1,9 %.

V případě, že provozovatel platebního terminálu nabízí na první pohled nižší poplatky, je to vykompenzováno závaznou délkou kontraktu nebo dalšími příplatky za provoz terminálu včetně zahrnutí do pronájmu zařízení.

Obecně lze říci, že minimální náklady za akceptaci karet jsou kolem 200–300 Kč za měsíc.Všeobecně se očekává, že s příchodem přímých plateb, které byly schváleny v souvislosti s obecnou platební normou PSD2, budou celkové poplatky za bezhotovostní transakce v průměru o polovinu nižší.

Přímé platby vycházejí ze všeobecného trendu digitalizace, kdy mobilní telefon bude každodenní součástí autorizace karetních transakcí.
Na straně zákazníka je nástrojem platby mobilní telefon a na straně příjemce mobilní POS aplikace nebo inteligentní All-in-One platební terminál.


Na straně All-in-One zařízení je vytvořena jednoduchá integrace pomocí QR Kódu. Klient vybavený aplikací používající přímé platby naskenuje QR kód, který obsahuje identifikaci transakce. V mobilní aplikaci pak zákazník provede ověření platby a odešle platbu ke zpracování. Jakmile je transakce zpracována, tak zařízení All-in-One potvrdí přijmutí platby od zákazníka. Pří této transakci se neplatí žádné poplatky karetním asociacím, a proto je pro obchodníka výrazně levnější.


Snažíme se neustále vylepšovat jednotlivé platební metody.a tím zajistit i výhodnější podmínky jak pro obchodníky, tak zároveň pro jejich zákazníky.Autor: Miroslav Pekárek

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page