top of page
Registrace nového klienta pro platební bránu

Ve smlouvách jsou umístěny odkazy na všeobecné obchodní podmínky. Ty se týkají i minimálního poplatku obchodníka při nedostatečném počtu transakcí. Tento limit proto není uváděn v obecných smlouvách. Přesné obchodní podmínky naleznete ve spodní straně této stránky v sekci Všeobecné obchodní podmínky. 

O aktuální vzory smluv bez vyplněných údajů si můžete požádat na adrese: support@pmgc.eu

Vyplněním formuláře pod uvedenými tlačítky výše nám odešlete automaticky údaje, které za Vás doplníme do smlouvy a zkontrolujeme jejich úplnost, tak aby konečnou verzi jste mohli předložit vašemu klientovi / obchodníkovi k podpisu.

Obecné zásady společnosti Borgun hf o uchování důvěrnosti informací naleznete zde: 

Dokumenty potřebné k registraci nového klienta:

Kompletní dokumentaci zaslat na email: registrace@pmgc.eu

Předmět emailu: nová registrace_název společnosti

Dokumenty, které je třeba zaslat:

 1. Podepsaná Smlouva o akceptaci platebních karet (podpis na 2. a 4. straně)

 2. Potvrzení o vedení účtu

  • Forma v jaké může být dodáno

   • potvrzení o vedení účtu z banky

   • výpis z účtu

   • Smlouva o vedení účtu

   • printscreen z internetového bankovnictví

   • pokud se jedná o plátce DPH, můžeme doložit printscreen z DPH sekce v Aresu (například), ve které jsou uvedena čísla účtu společnosti (číslo účtu se ale musí shodovat s tím, které je uvedeno ve Smlouvě)

  • Co musí obsahovat

   • název banky

   • číslo účtu

   • název společnosti (účet musí být vždy vedený na společnost, se kterou máme podepsanou Smlouvu)

   • printscreen z internetového bankovnictví musí obsahovat URL

   • printscreen ze sekce DPH také musí obsahovat URL

 3. Občanské průkazy a struktura

  • v případě s.r.o.

   • všichni společníci vlastnící nad 25% podílu

   • všichni jednatelé

   • v případě, že společnost je vlastněna další společností, je třeba doložit výpis z obchodního rejstříku této společnosti a OP všech společníků nad 25%

   • v případě komplikované struktury je třeba znát finálního vlastníka společnosti + doložit jeho OP (doložit Prohlášení konečného vlastníka)

  • v případě živnostníka

   • doložit OP živnostníka

  • v případě ostatních typů společností (zapsaný spolek, akciová společnost)

   • doložit OP těch, kteří mají právo jednat za společnost

   • v případě akciové společnosti je třeba znát finální vlastníky akcií (doložit Prohlášení konečného vlastníka)

  • v případě jednatelů/společníků ze zemí mimo EU je třeba doložit:

   • povolení k pobytu v ČR

   • pas

 

V každém případě je nutné mít od společníka/jednatele doklad, na kterém je uvedena adresa trvalého bydliště (proto nestačí místo OP například řidičský průkaz).

Návod pro zasílání ID ve správné kvalitě

Dokumenty jsou zpracovávány systémem automaticky, proto prosíme o dodržení níže zmíněných náležitostí. V případě, že je dokument nebude splňovat, může dojít k zamítnutí ID.

Podporované formáty: .png, .jpg, .jpeg (ne .pdf).

 1. Dokument umístěte na bílé pozadí.

1.png

3. Dbejte na to, aby fotografii nic nezakrývalo, nezasahovalo do ní.

3.png

5. Fotografie nesmí být ozářena bleskem

5.jpg

7. Fotografie musí mít viditelné všechny okraje

2. Fotografie musí být ostrá

2.png

4. Fotografie musí být barevná

4.jpg

6. Každá strana dokumentu musí být zvlášť na stránce

6.jpg

8. Orientace fotografie musí být stejná jako orientace dokumentu

7.jpg

9. V případě pasu je třeba vyfotit stranu obsahující informace o držiteli

9.jpg

11. Kolem fotografie by neměl být volný prostor

11.jpg
8.jpg

10. Fotografie nesmí být otočená

10.jpg

12. Fotografie musí být dobře osvícená

12.jpg

Všeobecné obchodní podmínky - paušální poplatky pro obchodníka

Poplatek za konverzi měny                                                                                  1,5%

Dodatečný servisní poplatek pro MOTO transakce                                          0,5%

Servisní poplatek z "Global Wholesale Program" transakcí (1)                      2,9% 

DCC – Obchodník dostane z každé transakce DCC(2)                                      1,0% 

Minimální měsíční servisní poplatek (3)                                                          250 CZK 

Poplatek za Chargeback/Reklamovanou transakci                                         550 CZK

Poplatek za registraci procesora (TPP)                                                    0 CZK  + náklady karetního systému

Poplatek za arbitráž                                                                            1.950 CZK  + náklady karetního systému

Poplatek za registraci rizikového obchodníka                               1.950 CZK ročně + náklady karetního systému

 

CMM Report Fee/ Poplatek za obchodníka monitorovaného v rámci Mastercard Chargeback(4)    975 CZK

                                                                                                            + náklady karetního systému

 

ECM Report Fee/ Poplatek za obchodníka evidovaného v rámci Mastercard Excessive Chargeback (5)

                                                                                                              1.950 CZK  + náklady karetního systému

(1) Poplatek se vztahuje pouze na obchodníky, kteří se účastní programu "Global Wholesale Program (B2B)" společnosti Mastercard (transakce virtuálními kartami např. z Booking), více informací

(2) DCC: Dynamická konverze měny. Pokud se použije, Obchodník dostává výše uvedené procento z každé transakce DCC

(3) 250 CZK je minimální poplatek, který obchodník zaplatí z dohodnutého servisního poplatku v procentech za platby kartou, do této částky se nezapočítává poplatek za pronájem ani jiné fixní poplatky.

(4) CMM = Mastercard Chargeback Monitored Merchant

(5) 5ECM = Mastercard Excessive Chargeback Merchant

Tabulka poplatků pro Interchange++

Tyto poplatky se týkají pouze klientů s Interchange ++ ceníkem (IC++)

Servisní poplatek: v souladu se smlouvou o přijímání platebních karet

Interchange poplatky: Účtovány podle ceníku poplatků karetních společností:

Card Scheme poplatky:

bottom of page