top of page

App Market

ludwigsburg-germany-2779468_1920.jpg

Řešení App Market a jeho součást Launch Control jsou základem celého ekosystému provozu platebních terminálů s otevřeným operačním systémem Android.

 

Android terminál umožňuje provozovat několik aplikací najednou, které mohou a nemusí být mezi sebou vzájemně propojeny.

 

Vzhledem k tomu, že platební terminál vyžaduje vysoké zabezpečení, není možné jej napojit na standardní prostředí Google Play, nicméně díky našemu App Marketu je umožněno bezpečnou formou nahrávat, aktualizovat a spravovat aplikace přímo obchodníkem nebo Acquirerem stejně úspěšně. 

Zároveň díky Launch Control systému je umožněno tzv. "uzavřít" některé funkce pro obsluhu zařízení a tím i zjednodušit práci pro pokladníka při práci jeho každodenní práci. 

 

Zároveň díky App Marketu je možné online doplňovat další funkce a aplikace a to po celou dobu životnosti terminálu. Tím se zaručí vyšší přidaná hodnota našich terminálů na rozdíl od jiných výrobců.


Launch Control zároveň slouží pro správu různých typů zařízení z jednoho centrálního místa. 

AppMarketCZ3.png
Launch Management
PMGConsole_App_MarketView.png

Launch Management je centrální systém, kde jsou uspořádány všechny aplikace, které jsou pak poskytnuty konkrétní skupině uživatelů. Acquirer nebo správce sítě terminálů má možnost zvolit, které aplikace jsou volně k dispozici a které obsahují speciální obchodní modely.

AppMarketShow

Kromě správy všech aplikací, mají výrobci konkrétního řešení možnost libovolně spravovat veškeré verze a nahrávat je na síť terminálů manuálně, nebo si terminály nahrávají nové verze sami automaticky. Obdobně jak to známe z použití mobilních telefonů.

PMGConsole_App_Market.png
bottom of page